Model & nákresy

Užitečný přehled

Práva k modelu
Práva k nákresu a modelu jsou určena pro ochranu nákresů a modelů. Tento typ práva je méně známý než copyrightové a patentové právo. Je účinnou zbraní proti padělání a napodobování.

Nákresy nebo modely
Nákres nebo model je novým vzhledem spotřebitelské položky. Tento vzhled je určen takovými aspekty, jako je barva, tvar nebo materiály, z kterých je produkt vytvořen. Práva chrání dvourozměrný vzorec nebo nákres takového předmětu jako jsou textilie, tapety nebo dlaždice. Modelová práva chrání trojrozměrné předměty.

Registrace
Registrace vašeho modelu umožňuje přijetí opatření proti narušením. Model můžete chránit, je-li nový a má individuální charakter.

Výhody
Práva k nákresu a modelu chrání vzhled produktu nebo části produktu. K narušení tohoto práva dochází, jestliže model třetí strany nelze v očích široké veřejnosti odlišit od vašeho.

Podmínky
Váš produkt má nárok na ochranu za předpokladu, že je nový a že má individuální charakter. Pokud jste tvar produktu zaregistrovali jako model, můžete třetím stranám zakázat vytváření, nabízení nebo obchodování se stejným nebo velmi podobným modelem.

Okamžitá registrace!
Rovněž se doporučuje, abyste model zaregistrovali ještě než ho začnete komerčně užívat nebo než ho uvedete na trh. V řadě zemí lze práva k modelu získat pouze pokud model nebyl dosud zpřístupněn veřejnosti, a to po celém světě. Než model představíte světu, zaregistrujte ho a chraňte ho!

Mezinárodní modely
Mezinárodní modely jsou vkládány prostřednictvím World Intellectual Property Organization (WIPO). O ochranu můžete požádat ve všech členských zemích, ale rovněž můžete některé z těchto zemí upřednostnit.

Chráněno není vše
Práva k modelu a nákresu se nevztahují na předměty nutné k získání technického účinku. Tyto předměty jsou obecně považovány za vynálezy, a vynálezce může požádat o registraci patentu. Příklady zahrnují spirálový tvar vývrtky, který nelze chránit: je nutný k vytažení korku z láhve.

Vyloučení
Některé vnější vzhledy jsou vyloučeny z ochrany podle výkresových a modelových práv. Uvádíme několik příkladů:

  • Vnější vzhled předmětu určený výhradně jeho technickou funkcí. Jako nákresy nebo modely lze například chránit linie a vzorce na rukojeti elektrického holicího strojku. Ale tato ochrana není k dispozici pro formu čepelí a úhlu jejich umístění; čepele plní technickou funkci produktu: přesné oholení. Nicméně, tato část holicího vzorku by mohla být předmětem patentu.
  • Vnější vlastnosti částí produktu, které nejsou viditelné během běžného používání produktu, například vzhled šroubů ve vnitřní části produktu nebo mechanismu.
  • Nákres nebo model porušující veřejný pořádek nebo slušnost, například svastika.