Registrace ochranné známky

Získejte dnes svou ochrannou známku

DNS CR je členem Madridské smlouvy, Madridského protokolu a Evropského společenství. Ochrany ochranné známky se dosáhne prostřednictvím registrace.

Registrace ochranných známek: Požadavky

Žádost o registraci ochranné známky musí být zaslána úřadu na ochranu duševního vlastnictví. Plná moc není nutná. Zahraniční žadatelé nevyžadují domácí registraci.

Registrace ochranné známky: postup

Proces žádosti zahrnuje vyšetření absolutních základů; oficiální vyhledávání se neprovádí. Známky, které nejsou považovány za distinktivní ve vyšetřování lze registrovat, jestliže lze distinktivního charakteru dosáhnout používáním. Po vyšetřování formalit a absolutních základů je za účelem vznesení námitek zveřejněna v registru ochranných známek.

Registrace ochranné známky: délka trvání

Registrace ochranné známky v Česká republika platí po dobu 10 let od data podání žádosti. Registrace je po uplynutí 10 let obnovitelná.