Zaregistrujte své doménové jméno

Zaregistrujte své doménové jméno, než bude obsazeno

Názvy domén

Název domény je rovněž známý jako internetová adresa. Z technického hlediska se doména vztahuje k počítačové adrese (IP adrese), která je tvořena čísly. IP adresa je propojena s názvem, protože ten je k zapamatování snazší než čísla. Systém lze porovnat s adresářem, v kterém jsou jména propojena s telefonními čísly; uživatelé internetu tak mohou snadno vyhledat relevantní stránku. Název domény lze popsat jako funkci na internetu se všemi funkcemi obchodního názvu, značky a adresy.

Vnímání

Podnikatel chce být rozpoznatelný a snadno vyhledatelný. Používání internetu se neustále zvyšuje; webová stránka je ideálním způsobem představení vaší společnosti. Adresou vaší webové stránky je název domény. Stejně jako obchodní název, název domény slouží jako identifikátor: díky vybranému názvu je webová stránka rozpoznatelná a liší se od ostatních stránek.

Registrace

Jakmile proběhne registrace názvu doména,y společnost může spustit webové stránky a používat je on-line. Z toho důvodu je třeba provést registraci názvu domény.

Mezinárodní úroveň

Plánujete podnikat i mimo území vaší země? V takovém případě si potřebujete registrovat mezinárodní název domény. Můžete si vybrat příponu země, v které zamýšlíte podnikat, například .be nebo .de. Abyste obsáhli větší publikum, musíte si vybrat širší mezinárodní název domény, například .com nebo .eu. Mezinárodní název domény můžete registrovat na stejných webových stránkách, na kterých jste provedli registraci národního názvu domény. Mezinárodní názvy domén stojí obecně více než národní. Chcete-li oslovit mezinárodní publikum, je třeba, aby vás vaše webové stránky podpořily. Na stránky dejte texty v angličtině a produkty, které odpovídají zájmům lidí z ostatních kultur.

Chraňte ho

Názvy domén jsou stále více důležité. Webová stránka s efektivním názvem domény je pro moderního, konkurence schopného podnikatele nezbytností. V současnosti existuje více než 162 miliónů názvů domén a jejich počet neustále roste. Je třeba, abyste si udrželi kontrolu nad svou webovou stránkou a názvem domény: tak zajistíte, že potenciální zákazníci skončí na vašich stránkách. Váš název domény symbolizuje obraz vaší společnosti: chraňte ho před neoprávněným použitím.

Zabezpečení je lepší než lítost

Na rozdíl od ochranné známky nebo obchodního názvu se název domény nepovažuje za duševní vlastnictví. Je možné, že se setkáte s internetovým názvem a/nebo názvem domény, který je stejný jako název vaší společnosti. Většina uživatelů internetu nepoužije k návštěvě webových stránek internetovou adresu, ale název společnosti nebo produkt si vyhledají prostřednictvím služby Google. Je-li název domény vašeho konkurenta podobný vašemu, může to vaší obchodní činnosti uškodit: můžete přijít o potenciální návštěvníky. Můžete přijmout právní kroky, ale právní řízení jsou drahé a nemusí dopadnout ve váš prospěch. Počet názvů domén v posledních letech enormně roste: mnoho podnikatelů zjišťuje, že prevence je lepší než léčba. Na ochranu svého názvu domény si kupují několik přípon.

UPOZORNĚNÍ

Dobrý název domény přispívá k vašemu obchodnímu úspěchu. Vybírejte ho pečlivě! Dobrý název domény je zpravidla krátký a jde přímo k věci, neobsahuje žádné pomlčky, říká něco o vaší společnosti, snadno se píše a má spolehlivou a rozpoznatelnou příponu. Vyberte si nový název domény, který neporuší práva ostatních. Na webových stránkách poskytovatele si můžete ověřit, zda je název již registrovaný.

Požadavky

Názvy domén musí splňovat několik mezinárodních standardů. Důležitá jsou následující pravidla:

  • Název domény tvoří písmena, čísla a/nebo pomlčky.
  • Pomlčka nesmí být mezi dvěma písmeny a/nebo čísly.
  • Název domény musí tvořit minimálně 2 a maximálně 63 znaků.
  • Názvy domén nemohou být ve střetu se zájmy veřejnosti.